Digital stepping stones for developing your services, A Trustees’ Week event | Cerrig sarn digidol ar gyfer datblygu eich gwasanaethau Digwyddiad Wythnos Ymddiriedolwyr

Online , United Kingdom

Come to this event and gain some practical tips and inspiration on progressing digital within your organisation with Marc Davies from Cwmpas. Dewch i’r digwyddiad hwn i gael ychydig o syniadau ymarferol ac ysbrydoliaeth ar ddatblygu digidol o fewn eich mudiad gyda Marc Davies o gwmni Cwmpas.

Free